Hyttefelt

HYTTEFELT SØKES!


Vi er kontinuerlig på utkikk etter nye tomteområder. 

 

Vi er interessert i alt fra uregulerte tomteområder uten noen form for infrastruktur til ferdig regulerte hyttefelt med full infrastruktur. 


Vi tar gjerne ansvar for hele prosessen fra regulering, opparbeidelse av infrastruktur, prosjektering/plassering og byggesøking av hytter til markedsføring, visning, salg, bygging og overlevering av hytte. 


Vi fokuserer på vellykket hytteutbygging slik at hyttefeltene kan brukes som forbilledlige eksempler.

 

Spesielt vektlegger vi følgende kvaliteter:

  • God terrengtilpasning på hytter, veier og parkeringsplasser
  • God byggeskikk og tilpasning til eksisterende bygningsmiljø
  • Stedsidentitet
  • Naturtilpasset fargebruk
  • Stedegne materialer
  • Grønnkorridorer gjennom feltet
  • Natur helt inn til hytteveggenBare ta kontakt for en prat!


Kontakt Tom Lium på mobil 90 79 92 97 eller bruk vårt kontaktskjema.